Pikkukuva natikasta

Pikkukuva natikasta

lauantai 16. toukokuuta 2015

Polttoainejärjestelmän Ilmaus


Jos jokin polttoainejärjestelmään kuuluva osa on ollut poistettuna tai polttoainesäiliö on päässyt kokonaan tyhjenemään on järjestelmä ilmattava sinne päässeen ilman poistamiseksi.

1. Täytä polttoainesäiliö ja avaa polttoainehana. Tarkista, että moottorin pysäytysvedin on täysin sisään työnnettynä.

2. Löysää polttoainesuodattimen kannessa olevaa ylivuotoputken banjopulttia  (C)

3. Pumppaa siirtopumpun käsivivulla, kunnes virtaava polttoaine on ilmakuplista vapaa. Kiristä sitten pultti samanaikaisesti, kun polttoaine vielä virtaa.

4. Löysää suihkutuspumppuun tulevaa polttoaineputkea (D) ja toista kohdassa 3 selostettu toimenpide.

5. Löysää alempi ilmausruuvi (B) suihkutuspumpun rungossa ja toimi kohdan 3 ohjeiden mukaan.

6. Löysää ylempi ilmausruuvi (A) pumpun rungossaja toimi kohdan 3 ohjeiden mukaisesti.

7. Toista kohtien 5 ja 6 toimenpiteet poistaaksesi kaiken ilman, joka on saattanut vielä joutua järjestelmään.

8. Kierrä moottorin kampiakselia ½ kierrosta, toista toimenpide n:o 5 varmistaaksesi, että siirtopumppuun ei ole jäänyt ilmaa.

9. Vie kaasuvipu TÄYSIN AUKI asentoon ja löysää sitten kaikki suuttimiin menevät liitokset.

10. Kierrä moottoria 2-3 kierrosta käynnistinmoottorin avulla ja kiristä sitten liitokset suuttimissa.

11. Käynnistä moottori. Jos se käy epätasaisesti, löysää suuttimen n:o 1 suihkuputken liitinmutteria hetkeksi ja kiristä sitten. Toista tämä vuorotellen muiden suihkuputkien kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti